ขนบธรรมเนียม ประเพณี

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

by

การแต่งงานกับคนต่างชาติจะต้องทำอย่างไรบ้าง การเตรียมตัวและเอกสารต่าง ๆ ของผู้ที่กำลังจะแต่งงานกับชาวต่างชาติ so dazzling รวบรวมข้อมูลไว้ให้คุณที่นี่ มี 2 กรณีด้วยกัน กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย และการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ 1. การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติที่ต้องการจะจดทะเบียนสมรสกับชาวไทย จะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นโสด ซึ่งออกโดยสถานทูตของคนต่างชาตินั้น พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทย และนำไปรับรองที่ กองสัญชาติฯ  ก่อนที่จะไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอที่ต้องการ 2. การไปจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ สำหรับคนไทยที่ต้องการไปจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติที่ต่างประเทศ คุณต้องไปขอวีซ่าประเภทที่ระบุและอนุญาติให้คุณสามารถจดทะเบียนที่ต่างประเทศนั้น ๆ…

แต่งงานตามประเพณีคริสต์,การเข้าสู่พิธีศีลสมรสของเจ้าสาว,ลำดับการเดินเข้าพิธี,ตำแหน่งยืน นั่งของแขกในโบสถ์ แต่งงานแบบคริสต์ คาทอลิก งานแต่งงาน เข้าโบสถ์

ที่นั่งในพิธี และ ลำดับการเดินเข้าพิธี แต่งงานแบบคริสต์

by

การจัดที่นั่ง สำหรับแขก ในโบสถ์  ผู้เชิญแขก (Ushers) มักจะเลือก ญาติ หรือ เพื่อน ๆ ของเจ้าบ่าว /เจ้าสาว มาช่วยในพิธี…ผู้เชิญแขก  ควรจะไปถึงก่อนเวลาประมาณ 45 นาที และะทราบแผนที่ ๆ นั่งของแขกแต่ละท่าน …เมื่อแขกมาถึงที่โบสถ์ ผู้เชิญแขก  จะเป็นผู้นำหรือ ชี้ที่นั่ง ให้แก่แขก แขกเจ้าสาวนั่งด้านซ้าย…

แต่งงานแบบคริสต์,แต่งงานตามประเพณีคาทอลิค,แต่งงานในโบสถ์,แต่ง เข้า โบสถ์คริสต์,แต่งงานแบบคริสต์ คาทอลิก,แต่งงานแบบคริสต์ นอกสถานที่,แต่งงานแบบคริสต์ ริมทะเล

การเตรียมตัว เตรียมงาน แต่งงานแบบคริสต์ และ คาทอลิค

by

ศาสนาคริสต์ถือว่าเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่มีมานานกว่า 2,000 ปี มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย คาทอลิคทั่วโลกมากกว่า 1 พันล้านคน…ตามหลักของศาสนาคริสต์ การที่คน 2 คน ต้องการใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาร่วมกัน ตกลงแต่งงาน และ สาบานตน ต่อหน้าพระเยซู ถือว่าการแต่งงานเป็นพันธสัญญาตลอดชีวิต ซึ่งความตายเท่านั้นที่จะสามารถทำให้แยกจากกันได้ ถามว่า คริสต์ และ คาทอลิค เหมือนกันหรือไม่ คำตอบ คือ…

งานเลี้ยงแบบโต๊ะจีน

งานเลี้ยงแบบโต๊ะจีน

by

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมในการจัดเลี้ยงสำหรับโอกาสทั่วไป การบริการอาหารมีลักษณะคล้ายแบบครอบครัวเพราะอาหารทุกอย่างจะยกมาจากครัวโดยปรุงแต่งเรียบร้อย และจัดใส่จานหรือชามที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถส่งต่อให้กันบนโต๊ะได้ จึงต้องวางไว้กลางโต๊ะให้ผู้รับประทานบริการตัวเอง หรือช่วยตักแบ่งกันเองบนโต๊ะ ดังนั้นจึงใช้โต๊ะกลมเสมอเพื่อให้แขกทุกคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะเอื้อมมือไปตักได้ถึง บรรยากาศงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนจึงเอื้อต่อการจับกลุ่มชุมนุมสังสรรค์กันที่โต๊ะ…การคิดราคาอาหารจะคิดราคาต่อโต๊ะ การจัดโต๊ะ สามารถ ทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โต๊ะกลม ,โต๊ะสี่เหลี่ยม ,โต๊ะยาว เป็นต้นค่ะ  สำหรับในเมืองไทยเรา โต๊ะจีน แบบโต๊ะกลม จะได้รับความนิยมอย่างสูง ในต่างประเทศ จะนิยม โต๊ะจีน แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า…

ขนมมงคลไทย 9 อย่าง

ขนมมงคลไทย 9 อย่าง

by

แนะนำขนมมงคลไทย 9 อย่าง ที่ใช้ประกอบและถวายพระในพิธีแต่งงาน 1. ขนมชั้น ขนมชั้น ชื่อบอกว่า ชั้น หมายถึงการได้เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนยศฐาบรรดาศักด์ให้สูงขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล นิยมทำขนมชั้นให้มี 9 ชั้น นิยมใช้ขนมสีแดง สีเขียว สีชมพู เพื่อความเป็นสิริมงคล 2. จ่ามงกุฎ มงกุฎ สื่อความหมายถึง…